Български (България)English (United Kingdom)
Начало Бизнез инкубиране
Бизнес инкубиране

Бизнесинкубирането е цялостна програма за подпомагане на стартиращия бизнес, която осигурява:

  • помещения под наем на преференциални цени;
  • широк кръг достъпни бизнес услуги;
  • схема за микрофинансиране;
  • бизнес консултации;
  • обучителни програми;
  • подпомагане при излизане на свободния пазар;

Физически бизнес инкубатори

Десет са бизнес инкубаторите, членове на НМБР: БЦ Айтос, БЦ Видин, БЦ Гоце Делчев, БЦ Малко Търново, БЦ Монтана, БЦ Нова Загора, БЦ Перник, БЦ Силистра, БЦ Търговище, БЦ Шумен. Те предлагат помещения за стартиране или разширяване на бизнеса с общо ползване на материална база, офис оборудване и достъп до специализирани финансови, консултантски и офис услуги. Правителството и местните власти подкрепиха инициативата, като предоставиха безвъзмездно свободни сгради и субсидираха първоначално оперативните разходи. Физическите инкубатори са с гъвкав характер на наличното пространство и възможности за мобилно и динамично развитие. Бизнес инкубаторите се управляват на местно ниво от бизнес центрове - неправителствени организации, членове на НМБР.

Виртуални бизнес инкубатори

Тези БИ предлагат модерен подход за подкрепа на земеделски производители или занаятчии. Разработените модели осигуряват пълен достъп до специализирани финансови, консултантски и офис услуги и са най- подходящи за стартиращи фирми. В осем региона на България се изграждат модерни съоръжения за разсадопроизводство, сушене и дестилация на билки, а производителите се обединяват в производствени и маркетингови групи с гарантиран достъп до международни пазари. По тази схема през 2006 г. ще работят над 240 земеделски производители от цялата страна.
Виртуални и реални магазини за занаятчийски изделия, изградени от няколко БЦ-ра: БЦ Стралджа, БЦ Нова Загора, осигуряват реализацията на продуктите и обслужват над 200 занаятчии. Те допринасят за подобряване маркетинга на продукцията и за навлизането на пазарни механизми в традиционните занаяти, което води до по-устойчивото развитие на сектора.

Бизнес инкубаторите във Франция

Във Франция съществуват три вида организации насърчаващи и съпътсващи създаването на фирми : бизнес инкубаторите (incubateurs), „фирмените ясли” (pepinieres d’enterprises) и кувьозите (couveuses). Те се отнасят до определени сфери и предлагат различни видове обучения, съпровод и помощи в процеса на създаване на фирмите.

  • Бизнес инкубаторите подпомагат проекти за фирми свързани с развитието на нови технологии и целят научно развитие. Те често партнират с училища и лаборатории предоставящи възможност за научни изследвания (RETIS, AGORANOV, LANCEO...);
  • „Фирмените ясли” са приемни организации подпомагащи развитието на малки и средни предприятия, често след тяхното създаване. Те следят развитието на фирмите и им предоставят съвети и финансова подкрепа (ELAN, RETIS, RAPE, CEEI, EBN, PHASE, PASSERELLE, CCI, АFNOR...);
  • Кувьозите подпомагат развитието на малък и среден бизнес и приличат на „фирмените ясли”, но се различават по това че подпомагат по традиционни бизнес идеи (изискващи финансиране до 2300 евро), са ориентирани към безработни и хора с по-ниско образование и развиват по скоро малки фирми . Те предлагат тестове на проектите в мащаб: идеята за фирма се развива и с помощта на организацията фирмата е създадена, след което е тествана в реални условия а правната отговорност за фирмата е поета от организацията (ADIJE, GEAI, Съюз на кувьозите).

Всички организации независимо от вида, се ползват с активна подкрепа от страна на държавните институции и целят икономическо развитие. Във Франция тези регионални организми често са пряко свързани с правителството. Те са финансирани от държавата, териториалните колективи, банки, финансови институции и европейските фондове и предлагат множество услуги : административни услуги, специализирани обучения и индивидуално съпътствие, стратегически и технически съвети, финансова и технологическа помощ, празни помeщения (на разположение на токо-що създадените фирми), търговски контакти.