Български (България)English (United Kingdom)
Начало Инициативи и дейности
Членства и работни групи

НМБР е член на тематична група „Организации, работещи в сферата на политиките за развитие” включени в състава на работна група за изготвяне на Оперативна програма „Иновации и предприемачество” 2014 -2020 г.

НМБР участва в групата на НПО излъчили представител в работната група за разработване на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г.

НМБР участва в групата на НПО излъчили представител в работната група за разработване на Оперативна програма за регионално развитие 2014 -2020 г.

НМБР е член на Комитета за наблюдение на Националната Стратегическа Референтна Рамка от квотата на НПО.

НМБР е член на Постоянна работна група по ОС 4 „Лидер” и ОС 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” към Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.

НМБР е член на Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"

ЦПО към НМБР е учредител и член на Сдружение на институции за професионално обучение в България (СИПОБ).