Български (България)English (United Kingdom)
Начало Успешни практики

Насърчаване на младежката заетост

Галя Георгиева е на 23 г. и е завършила курс по козметика и маникюр, но се нуждае от средства да стартира собствен бизнес за предоставяне на козметични услуги. През октомври 2007 г. тя реализира идеята си, включвайки се в курс „Започнете собствен бизнес” организиран по проект „Насърчаване на младежката заетост” за безработни младежи до 35 години. Курсът и помага да разработи бизнес план за Козметично студио. След успешно оценения бизнес план идеята на Галя е финансирана по преференциалната схема за предоставяне за заеми по проекта. Тава и помага днес тя да управлява самостоятелно собствено Козметично студио и да предоставя различни козметични услуги на своите клиенти / козметика, маникюр, педикюр, ноктопластика /.

Виктор Маламов е на 26 години и е собственик на микро-фирма, която произвежда сувенири от мрамор и варовик. Виктор е стартирал дейността си, включвайки се в проект „Насърчаване на младежката заетост” за безработни младежи до 35 години осъществяван от Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие”. През 2007 г. той преминава обучение по проекта „Започнете собствен бизнес”. Получените знания му помагат да разработи бизнес план за производство на сувенири от мрамор и варовик, а по-късно и да управлява успешно своя бизнес. Бизнес планът на Виктор е оценен и идеята му е финансирана от схемата за предоставяне на заеми по проекта. С предоставения заем Виктор закупува машини за производството, а част от средствата ползва за оборотни нужди. Виктор произвежда сувенири, които реализира чрез търговски обекти основно по Черноморието и зимните курорти.Бизнес Центрове

Success stories: Идеите стават реалност

Бизнес Център Нови Пазар
помогна на Румяна Иванова, безработна от Нови Пазар, да организира ателие за химическо чистене, чрез избор на най-подходящите машини, извършване на предварително проучване на интереса на местните хора към такава услуга. По схемата за финансов лизинг Румянка получава максималната стойност 25 000 лв. за обезпечаване на новата фирма с необходимата техника. По идея на бизнес центъра тя преминава в София обучение за повишаване на качеството и работа с различни химикали, организирано от водещи немски фирми. Добила повече познания и практически опит, Румянка дори обмисля да въведе още една услуга, пране на килими. Ателието за химическо чистене и индивидуално пране печели все по-голяма популярност в района. Интерес към качествената услуга проявиха и клиенти от Шумен и вече в бизнес инкубатора на JOBS там действа приемателен пункт на ателието. В бизнеса вече са включени двете дъщери на Румянка и скоро тя планира да наеме още един работник.

Милена Тодорова от Разград се насочва към Бизнес Център Исперих, за да търси съдействие при кандидатстване по схемата за финансов лизинг за закупуване на климатична техника за производтсвено хале за гъби. Не след дълго след построяването му е построено и второто помещение. Милена Тодорова много често участва в организирани от центъра семинари по проблемите на селското стопанство и прилагането на стандартите на Европейския съюз. В центъра винаги може да получи необходимата информация, да направи справка за действащи международни проекти и програми, да се запознае с календара за бизнес събитията в региона, да научи за предстоящи панаири и изложби. Днес почти е завършено изграждането на третия гъбарник, готово е и помещението за компостиране, действа генератор за електричество. Милена отново търси помощта на бизнес центъра – сега иска да закупи на лизинг лекотоварен автомобил, за да съкрати разстоянието до своите клиенти.

По схемата за финансов лизинг, предлагана от бизнес център Бургас, Георги Нейчев, професионален шофьор от Бургас, за по-малко от месец той става собственик на нова шкода, модел Съмар Лайн. Отново с помощта на бизнес центъра на JOBS Георги успява бързо да регистрира автомобила и да го преоборудва за такси. Вече предоставя таксиметрови услуги, като е назначил и свой сменник, безработен от квартал "Победа", също с опит в професията.

Благодарение на лизинг от бизнес център Видин Вася Петров от Лом предлага пълната гама от земеделски услуги окосяване, балиране и транспортиране на готовите бали до клиентите. Финансовият лизинг прави възможно закупуването на модерна сенокосачка.
До края на ерата на ТКЗС Вася е работил като механизатор. Овладява всички тънкости на професията. Следва период от 15 години без постоянна заетост. През май 2005 г. се регистрира като земеделски производител. Сега за него и семейството му има постоянна работа. За счетоводни услуги и за информация Вася се обръща към бизнес центъра.Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти

Компонентът Билки се изпълнява от бизнес центровете на проект JOBS във Велинград, Полски Тръмбеш, Елхово, Дулово, Карлово, Бяла Слатина, Тетевен и Първомай. Към момента осемте центъра работят със 156 производители, които имат създадени насаждения по компонента на обща площ около 300 дка. До края на септември 2006 г. бяха събрани първите количества от реколта – общо 7 т маточина, лайка, градински чай и мента. Центровете съдействаха на стопаните за заготовка и сушене на билките, които бяха доставени за реализация по договори с две български фирми. Предстои да се включат нови бенефициенти, които ще създадат конвенционални и биологични насаждения.
БЦ Велинград и БЦ Елхово притежават международно признат сертификат. Приключили са преговорите с избраната международна сертифицираща организация за останалите шест центъра, с които бяха сключени индивидуални договори. Сформирани са групи производители, желаещи да развиват биологично земеделие.

 


Развитие на туризма по Фонд за специални проекти (ФСП)

По проект "Алтернативна форма на заетост в туризма" са обучени за аниматор в туризма 20 самотни родители и трайно безработни младежи до 29 г. от Сливен, Котел и Казанлък. Подготвени са кадри със специалност в туризма, каквито липсват на пазара на труда в региона, и е създадена база данни с успешно завършилите аниматори. Под ръководството на БЦ Сливен бе създаден Демонстрационен център за текстилни занаяти, който се помещава в Музея на текстилната индустрия в гр. Сливен и ежедневно се посещава от чуждестранни туристи и гости на града. Предлагат се интерактивни демонстрации на техники за щамповане върху текстил и се провеждат обучения, целящи да осигурят заетост и доходи за хора в неравностойно положение. Обучените и други местни занаятчии създават нови изделия, които се реализират чрез продажби в центъра.

В БЦ/БИ Нова Загора беше лицензирана Младежка трудова борса, която помага на младежи от региона на в Нова Загора да намерят работа чрез провеждане на мотивационни обучения, обучения за професионално ориентиране и директна връзка с работодатели.Заетост и обучение на ромите

Изпълнението на микрофинансовите механизми в малцинствените общности е сериозно предизвикателство, особено в Пазарджик, поради липсата на умения и опит сред предприемачите от общността необходими за дългосрочното планиране и работа с финансови институции. Усилията за изграждане на капацитет продължават и одобрените за финансиране предприемачи получават всестранна подкрепа за успешно развитие на бизнеса, което ще послужи като добър пример за други кандидати.
Сред успешните практики са одобрени: 4 бизнес плана по лизинговата схема в БЦ Бургас, като една от фирмите произвежда алуминиева и PVC дограма и ще ползва лизинг за закупуване на производствени машини и товарен автомобил, с които ще разкрие 12 работни места, а другите двама кандидати са безработни и заедно с лизинга са одобрени да ползват безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес по допълнителния микрофинансов механизъм, осигурен със средства от ПРООН. Безработна жена е използвала лизинг и безвъзмездна помощ, с които е започнала търговска дейност, самонаела се е и е разкрила 2 нови работни места за жени от общността.
В БЦ Бургас и БЦ Пазарджик са предоставени над 1500 информационни и консултантски услуги на клиенти от общността, информационно и интернет обслужване в ИТ центъра. В резултат на усилията на БЦ Пазарджик в града е създадена заетост за 113 души – 109 наети и 4 самонаети.
БЦ/БИ са предоставили 3067 консултантски и информационни услуги на физически лица и фирми от етнически малцинства, като 1117 от услугите са за клиенти от ромската общност. Създадена е устойчива заетост за 177 представители на малцинствата, от които 68 роми. По различни програми са обучени 544 души, включително 156 от ромската общност. Достъп до интернет в ИТ залите на БЦ/БИ и доставка на интернет са ползвали 2182 клиенти, в това число 866 роми; 74 представители на етническите малцинства, от които 32 роми, са ползвали специализирани ИТ услуги.Компонент "Създаване на стабилна заетост чрез подкрепа на бизнеса"

Шест БЦ участват в проекта: Велинград в община Пазарджик, БЦ/БИ Видин в община Лом, БЦ/БИ Нова Загора в община Стара Загора, БЦ Дулово в община Дулово, БЦ/БИ Търговище в община Омуртаг и БЦ/БИ Шумен в община Венец, като са съдействали за създаването на 113 работни места, обучили са 215 души от целевите общини в курс "Започнете собствен бизнес" и са подпомогнали 50 стартиращи предприемачи с достъп по финансиране – 25 с усвоен финансов лизинг и 25 по ГФМК и други финансиращи програми.
След провеждане на обученията "Създайте своята бизнес идея" и "Започнете собствен бизнес" на 43 безработни от Дулово, Омуртаг, с. Калитиново (Стара Загора) и Венец разработиха свои бизнес идеи в сферата на земеделието, производство на облекла и търговия.
За финансиране от дирекции "Бюро по труда" бяха одобрени бизнес плановете на безработна от Лом и трима безработни от Омуртаг, които са се самонаели в областта на селското стопанство. С усвоен микрокредит на стойност 5000 лв. безработен от с. Беломорци, община Омуртаг, се е самонаел като частен земеделски производител и е разкрил още едно работно място. Предприемач от Лом е създал фирма за таксиметрови услуги с безвъзмездно финансиране от Агенцията за хора с увреждания на стойност 15 000 лв. Разработени са 15 бизнес плана за клиенти от Омуртаг, Стара Загора и Лом за финансиране от Гаранционния фонд за микрокредитиране (ГФМК), дирекции "Бюро по труда", Агенция за хора с увреждания, ДФ "Земеделие" и програма ФАР. На 3 клиенти от Венец са оформени заявки за субсидии към ДФ "Земеделие".