Български (България)English (United Kingdom)
Начало Полезни връзки

Министерства:

Министерство на Труда и Социалната Политика:
http://www.mlsp.government.bg

Програми на Министерство на Труда и Социалната Политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/index.htm
http://ef.mlsp.government.bg/bg/index.php

Министерство на регионалното развитие и благоустройството:
http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на държавната администрация и административната реформа:
http://www.mdaar.government.bg

Програми на министерство на държавната администрация и административната реформа:
http://www.mdaar.government.bg/progr_capacity.php

Министерство на земеделието и горите – програма САПАРД:
http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Sapard.htm

Министерство на икономиката и енергетиката:
http://www.mi.government.bg/

Министерство на финансиите:
http://www.minfin.bg/

Структурните фондове – страница на Министерство на Финансиите:
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=53

Министерство на транспорта:
http://www.mt.government.bg/

Министерство на културата:
http://mc.government.bg

Министерство на образованието и науката:
http://www.minedu.government.bg/


Образователни услуги:

Национална Агенция за професионално образование и обучение:
http://www.navet.government.bg/index.html

Национална агенция Сократ:
http://socrates.hrdc.bg/

Национална агенция Леонардо да Винчи:
http://leonardo.hrdc.bg/

Национален ресурсен център за професионално ориентиране:
http://nrcvg.hrdc.bg/

Конкурси към Делегация на Европейската Комисия в България:
http://www.evropa.bg/bg/del/eu-programmes/competitions.html

Програма за развитие на ООН:
http://www.undp.bg/


Неправителсвени организации:

ИКТ Клъстер Общество:
http://www.ictalent.bg/content.aspx?mi=1&lan=BG

Българска Търговско промищлена палата:
http://www.bcci.bg/bulgarian/

Българска Стопанска Камара:
http://www.bia-bg.com/

Център за икономическо развитие:
http://www.ced.bg/about_us.php

Фондация за реформа в местното самоуправление:
http://www.flgr.bg/

Център за изследване на демокрацията:
http://www.csd.bg/bg/

Инициатива за местно самоуправление-Отворено общество:
http://lgi.osi.hu/

Европейски институт:
http://www.europeaninstitute.bg