„PERCEPTION“ – Оценка на извънредни ситуации в гражданската защита!

ьяаьяа

PERCEPTION е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +. Стартира през октомври 2020 г. и ще завърши през октомври 2023 г.

PERCEPTION има за цел да създаде профил за оценители, участващи в планирането на периода след извънредни ситуации, за да подобри готовността и реакцията. PERCEPTION ще създаде нов профил – оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) – роля, която ще бъде поета от млади хора от 18 до 35 години.

По време на проекта участниците ще могат да се възползват от проект PERCEPTION по отношение на намиране на заетост и иновативното професионално образование и обучение (ПОО), за да станат експерти в областта на управлението на извънредни ситуации. Ролята на оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) е двойна: оценява подходите за управление на кризи и идентифицира стратегии за предотвратяване на бъдещи бедствия или ограничаване на тяхното въздействие и прилага подходи на участие, насочени към изграждане на конструктивни отношения между гражданите, предприятията и местните / регионалните власти.

“VET UP” – за отлични постижения в професионалното обучение!

ьяаьяа

Като член на мрежата СИПОБ, Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“ (НМБР) е партньор в проект “VET UP” – за отлични постижения в професионалното обучение.

Поектът има за цел да подобри възможностите, предлагани от сектора за професионално обучение и образование, за да отговори на икономическите и социалните нужди на днешното общество, както и на нуждите на бъдещето. За тази цел проектът подкрепя създаването на партньорство, което обединява мрежи от доставчици на ПОО, изследователски институт и местни органи за управление.

Водеща организация е IDEA от Алзира, Испания, а партньорите са:

  • Мрежата GIP-CRETEIL и GRETA от Париж, Франция;
  • Мрежата СИПОБ от София, България;
  • 3S Forschungsverein от Виена, Австрия;
  • WSEI от Люблин, Полша.