Като член на мрежата СИПОБ, Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“ (НМБР) е партньор в проект “VET UP” – за отлични постижения в професионалното обучение.

Поектът има за цел да подобри възможностите, предлагани от сектора за професионално обучение и образование, за да отговори на икономическите и социалните нужди на днешното общество, както и на нуждите на бъдещето. За тази цел проектът подкрепя създаването на партньорство, което обединява мрежи от доставчици на ПОО, изследователски институт и местни органи за управление.

Водеща организация е IDEA от Алзира, Испания, а партньорите са:

  • Мрежата GIP-CRETEIL и GRETA от Париж, Франция;
  • Мрежата СИПОБ от София, България;
  • 3S Forschungsverein от Виена, Австрия;
  • WSEI от Люблин, Полша.