PERCEPTION е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +. Стартира през октомври 2020 г. и ще завърши през октомври 2023 г.

PERCEPTION има за цел да създаде профил за оценители, участващи в планирането на периода след извънредни ситуации, за да подобри готовността и реакцията. PERCEPTION ще създаде нов профил – оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) – роля, която ще бъде поета от млади хора от 18 до 35 години.

По време на проекта участниците ще могат да се възползват от проект PERCEPTION по отношение на намиране на заетост и иновативното професионално образование и обучение (ПОО), за да станат експерти в областта на управлението на извънредни ситуации. Ролята на оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) е двойна: оценява подходите за управление на кризи и идентифицира стратегии за предотвратяване на бъдещи бедствия или ограничаване на тяхното въздействие и прилага подходи на участие, насочени към изграждане на конструктивни отношения между гражданите, предприятията и местните / регионалните власти.

PDF 32PERCEPTION – обява за събиране на участници (.PDF)